Priser

Alle priser er timebasert.

Behandling
Pris
30 min400
60 min650
90 min900